પંજાબના અમૃતસરમાં મોડી રાતે  4.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, પાકિસ્તાનના લાહોરમાં 120 કિમી નીચે હતું કેન્દ્ર

પંજાબના અમૃતસરમાં મોડી રાતે 4.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, પાકિસ્તાનના લાહોરમાં 120 કિમી નીચે હતું કેન્દ્ર