કોંગ્રેસ નેતા લલીત વસોયાએ સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલને લખ્યો પત્ર, કહ્યું- ‘ગુજરાતમાં દારૂબંધી છતાં 200 કરોડનો દારૂ પકડાય છે તેનો નાશ કરવાની જગ્યાએ ઓક્શનથી વેચો’

કોંગ્રેસ નેતા લલીત વસોયાએ સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલને લખ્યો પત્ર, કહ્યું- ‘ગુજરાતમાં દારૂબંધી છતાં 200 કરોડનો દારૂ પકડાય છે તેનો નાશ કરવાની જગ્યાએ ઓક્શનથી વેચો’