ઝારખંડ: ધનબાદના આશીર્વાદ એપોર્ટમેન્ટમાં લાગી ભીષણ આગ, 11 મહિલાઓ અને ત્રણ બાળકો સહિત 15 લોકોના મોત, 17 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ

ઝારખંડ: ધનબાદના આશીર્વાદ એપોર્ટમેન્ટમાં લાગી ભીષણ આગ, 11 મહિલાઓ અને ત્રણ બાળકો સહિત 15 લોકોના મોત, 17 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ