લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ ફરી વિવાદમાં; રાજકોટમાં યુવકને ઢોર માર મારતો વીડિયો વાયરલ, યુવકને હાથ અને પગમાં ગંભીર ઈજા

લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ ફરી વિવાદમાં; રાજકોટમાં યુવકને ઢોર માર મારતો વીડિયો વાયરલ, યુવકને હાથ અને પગમાં ગંભીર ઈજા