વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે દિલ્હી-NCRમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, ઓછી વિઝિબિલિટીના કારણે અનેક ફ્લાઈટ ડાઈવર્ટ કરાઈ

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે દિલ્હી-NCRમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, ઓછી વિઝિબિલિટીના કારણે અનેક ફ્લાઈટ ડાઈવર્ટ કરાઈ