તિહાર જેલમાં મસાજની મજા માણતા કેજરીવાલના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના વાયરલ વીડિયો પર બબાલ;  મળી રહી છે VVIP ટ્રીટમેન્ટ

તિહાર જેલમાં મસાજની મજા માણતા કેજરીવાલના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના વાયરલ વીડિયો પર બબાલ; મળી રહી છે VVIP ટ્રીટમેન્ટ