દિલ્લીમાં આજે મેયર-ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને આપ બંને સામ-સામે, કાઉન્સિલરો, સાંસદો અને ધારાસભ્યો એમ કુલ 274 મતદાતા કરશે મતદાન

દિલ્લીમાં આજે મેયર-ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને આપ બંને સામ-સામે, કાઉન્સિલરો, સાંસદો અને ધારાસભ્યો એમ કુલ 274 મતદાતા કરશે મતદાન