વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ: ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને રોમાંચક મેચમાં 11 રને હરાવ્યું, પ્લેઑફમાં પહોંચવાની ગુજરાતની આશા જીવંત

વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ: ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને રોમાંચક મેચમાં 11 રને હરાવ્યું, પ્લેઑફમાં પહોંચવાની ગુજરાતની આશા જીવંત