દાઉદ ઈબ્રાહિમની બહેન હસીના પારકરના પુત્ર અલી શાહનો મોટો ખુલાસો: પાકિસ્તાનના કરાચીમાં જ છે અન્ડરવર્લ્ડ ડોન, 67 વર્ષની ઉમરે કર્યા બીજા લગ્ન

દાઉદ ઈબ્રાહિમની બહેન હસીના પારકરના પુત્ર અલી શાહનો મોટો ખુલાસો: પાકિસ્તાનના કરાચીમાં જ છે અન્ડરવર્લ્ડ ડોન, 67 વર્ષની ઉમરે કર્યા બીજા લગ્ન