100મી ટેસ્ટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો બીજો બેટ્સમેન બન્યો ડેવિડ વોર્નર, તોડ્યો ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગનો 16 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ

100મી ટેસ્ટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો બીજો બેટ્સમેન બન્યો ડેવિડ વોર્નર, તોડ્યો ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગનો 16 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ