શ્રીલંકાના ખેલાડી દાનુષ્કા ગુણાથિલકા પર લાગ્યો બળાત્કારનો આરોપ; શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે તમામ ફોર્મેટમાંથી કર્યા સસ્પેન્ડ

શ્રીલંકાના ખેલાડી દાનુષ્કા ગુણાથિલકા પર લાગ્યો બળાત્કારનો આરોપ; શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે તમામ ફોર્મેટમાંથી કર્યા સસ્પેન્ડ