ગુજરાત વિધાનસભા ચુંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત બાદ સી આર પાટીલને મળશે જીતનું બોનસ; દિલ્હીમાં મોટું પદ સોંપવાની તૈયારી

ગુજરાત વિધાનસભા ચુંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત બાદ સી આર પાટીલને મળશે જીતનું બોનસ; દિલ્હીમાં મોટું પદ સોંપવાની તૈયારી