‘પઠાણ’ના ‘બેશરમ રંગ’ સોંગમાં દીપિકા પાદુકોણની ભગવા રંગની બિકીની લુક પર વિવાદ, લોકો કરી રહ્યા છે ફિલ્મનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ

‘પઠાણ’ના ‘બેશરમ રંગ’ સોંગમાં દીપિકા પાદુકોણની ભગવા રંગની બિકીની લુક પર વિવાદ, લોકો કરી રહ્યા છે ફિલ્મનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ