કોંગ્રેસ નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ આપ્યું વિવાદિત નિવેદન, કહ્યું- ‘ભાજપના સમર્થકો અને મતદારો રાક્ષસ છે, હું મહાભારતની ધરતી પરથી તેમને શ્રાપ આપું છું’

કોંગ્રેસ નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ આપ્યું વિવાદિત નિવેદન, કહ્યું- ‘ભાજપના સમર્થકો અને મતદારો રાક્ષસ છે, હું મહાભારતની ધરતી પરથી તેમને શ્રાપ આપું છું’