રાજસ્થાનમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં ફરી ભંગાણ થવાની સંભાવના, અશોક ગહલોત અને સચિન પાયલોટના સમર્થકો ફરી એક વાર સામ-સામે

રાજસ્થાનમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં ફરી ભંગાણ થવાની સંભાવના, અશોક ગહલોત અને સચિન પાયલોટના સમર્થકો ફરી એક વાર સામ-સામે