બિહારના બેતિયામાં મોટી રેલ દુર્ઘટના ટળી: અચાનક ચાલુ ટ્રેનમાંથી અલગ થઈ ગયા સત્યાગ્રહ એક્સપ્રેસના 5 ડબ્બા, કોઈ જાનહાની નહિ