અમેરિકાની જાસૂસી સંસ્થા CIAના વડા વિલિયમ જે. બીલ બર્ન્સે કર્યા પીએમ મોદીના વખાણ, કહ્યું- ‘તેમના કારણે દુનિયામાં પરમાણુ યુદ્ધ ટળ્યું’

અમેરિકાની જાસૂસી સંસ્થા CIAના વડા વિલિયમ જે. બીલ બર્ન્સે કર્યા પીએમ મોદીના વખાણ, કહ્યું- ‘તેમના કારણે દુનિયામાં પરમાણુ યુદ્ધ ટળ્યું’