20 માર્ચે 3 દિવસના પ્રવાસે રશિયા જશે ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું- ‘રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે થશે મુલાકાત’

20 માર્ચે 3 દિવસના પ્રવાસે રશિયા જશે ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું- ‘રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે થશે મુલાકાત’