શાંઘાઈમાં વધતા કોરોનાના નવા કેસથી ડરી ગયું ચીન; 13 લાખ લોકોનું ટેસ્ટિંગ શરૂ કરી આપ્યો કડક લોકડાઉનનો આદેશ

શાંઘાઈમાં વધતા કોરોનાના નવા કેસથી ડરી ગયું ચીન; 13 લાખ લોકોનું ટેસ્ટિંગ શરૂ કરી આપ્યો કડક લોકડાઉનનો આદેશ