ચીનમાં ભારે ઉથલપાથલ: વિદેશ મંત્રી બાદ હવે રક્ષા મંત્રી પણ ગાયબ, જિનપિંગે મંત્રાલયના અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓની ધરપકડ કરાવી હોવાની આશંકા

ચીનમાં ભારે ઉથલપાથલ: વિદેશ મંત્રી બાદ હવે રક્ષા મંત્રી પણ ગાયબ, જિનપિંગે મંત્રાલયના અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓની ધરપકડ કરાવી હોવાની આશંકા