છત્તીસગઢમાં સુરક્ષા દળ અને નક્સલવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, ફાયરિંગમાં 3 નક્સલી માર્યા ગયા, સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ

છત્તીસગઢમાં સુરક્ષા દળ અને નક્સલવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, ફાયરિંગમાં 3 નક્સલી માર્યા ગયા, સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ