વીડિયોકોન લોન ફ્રોડ કેસમાં CBIએ કંપનીના સ્થાપક વેણુગોપાલ ધુતની કરી ધરપકડ, ICICI બેંકના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ-એમડી ચંદા કોચર અને દીપક કોચરની પણ ધરપકડ

વીડિયોકોન લોન ફ્રોડ કેસમાં CBIએ કંપનીના સ્થાપક વેણુગોપાલ ધુતની કરી ધરપકડ, ICICI બેંકના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ-એમડી ચંદા કોચર અને દીપક કોચરની પણ ધરપકડ