સુરતમાં બાઈક પર જઈ રહેલા દંપત્તિને કારચાલકે અડફેટે લીધા પછી યુવકને 12 કિલોમીટર સુધી ઢસડ્યો, બીજા યુવાને વીડિયો બનાવી પોલીસ સુધી પહોંચાડ્યો

સુરતમાં બાઈક પર જઈ રહેલા દંપત્તિને કારચાલકે અડફેટે લીધા પછી યુવકને 12 કિલોમીટર સુધી ઢસડ્યો, બીજા યુવાને વીડિયો બનાવી પોલીસ સુધી પહોંચાડ્યો