અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં અંધાધૂધ ફાયરિંગમાં 10 લોકોનાં મોત, હુમલાખોરે ગાડીમાં પોતાને જ ગોળી મારી કરી આત્મહત્યા

અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં અંધાધૂધ ફાયરિંગમાં 10 લોકોનાં મોત, હુમલાખોરે ગાડીમાં પોતાને જ ગોળી મારી કરી આત્મહત્યા