સંસદમાં બીજેપીએ કરી રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ નારેબાજી, કોંગ્રેસે ભાજપને ગણાવ્યું રાષ્ટ્રવિરોધી; બંને ગૃહોમાં ભારે હોબાળો થતા 20 માર્ચ સુધી કાર્યવાહી સ્થગિત

સંસદમાં બીજેપીએ કરી રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ નારેબાજી, કોંગ્રેસે ભાજપને ગણાવ્યું રાષ્ટ્રવિરોધી; બંને ગૃહોમાં ભારે હોબાળો થતા 20 માર્ચ સુધી કાર્યવાહી સ્થગિત