બ્રિટનની દિગ્ગજ ટેલિકોમ કંપની BT Groupએ કરી મોટી જાહેરાત, ખર્ચ ઓછો કરવા 2030 સુધીમાં 55000 કર્મચારીઓને કાઢશે

બ્રિટનની દિગ્ગજ ટેલિકોમ કંપની BT Groupએ કરી મોટી જાહેરાત, ખર્ચ ઓછો કરવા 2030 સુધીમાં 55000 કર્મચારીઓને કાઢશે