ફુટબોલના મહાન ખેલાડી પેલેનું 82 વર્ષની વયે નિધન, બ્રાઝિલના વિલા બેલમોર સ્ટેડિયમમાં લોકો કરી શકશે અંતિમદર્શન

ફુટબોલના મહાન ખેલાડી પેલેનું 82 વર્ષની વયે નિધન, બ્રાઝિલના વિલા બેલમોર સ્ટેડિયમમાં લોકો કરી શકશે અંતિમદર્શન