અબુધાબીમાં વેકશન એન્જોય કરી રહેલી મૌની રોયએ બિકીની પહેરી શેર કર્યો ફોટો, ટ્રોલર્સે કહ્યું- ‘દીદીને કોઈ ખાવાનું આપો’

અબુધાબીમાં વેકશન એન્જોય કરી રહેલી મૌની રોયએ બિકીની પહેરી શેર કર્યો ફોટો, ટ્રોલર્સે કહ્યું- ‘દીદીને કોઈ ખાવાનું આપો’