‘ગદર 2’એ શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ ‘જવાન’ સામે ન સ્વીકારી હાર, 31માં દિવસે પણ કર્યું 1.5 કરોડનું કલેક્શન

‘ગદર 2’એ શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ ‘જવાન’ સામે ન સ્વીકારી હાર, 31માં દિવસે પણ કર્યું 1.5 કરોડનું કલેક્શન