ચંડીગઢમાં પંજાબના CM ભગવંત માનના ઘરથી થોડે દૂર હેલિપેડ પાસે મળ્યો બોમ્બ; બોમ્બ સ્કવોડ બોલાવી પોલીસે વિસ્તારને કર્યો સીલ

ચંડીગઢમાં પંજાબના CM ભગવંત માનના ઘરથી થોડે દૂર હેલિપેડ પાસે મળ્યો બોમ્બ; બોમ્બ સ્કવોડ બોલાવી પોલીસે વિસ્તારને કર્યો સીલ