‘પઠાન’ ને ટક્કર આપવા 20મી જાન્યુઆરીએ હિન્દીમાં રીલીઝ થઇ રહી છે વર્ષ 2021ની તેલુગુ હિટ ફિલ્મ ‘અખંડા’, અહીં જુઓ હિન્દી ટ્રેલર