ડેન્ગ્યુ સામે બંગાળમાં ભાજપનો અનોખો વિરોધ, મચ્છરદાની લપેટીને મમતા સરકાર વિરુદ્ધ કર્યા સૂત્રોચ્ચાર