મોરબી પુલ દુર્ઘટના દરમિયાન નદીમાં કૂદીને ‘મસીહા’ બનેલા પૂર્વ MLA કાંતિ અમૃતિયાને ભાજપે ટિકિટ આપી

મોરબી પુલ દુર્ઘટના દરમિયાન નદીમાં કૂદીને ‘મસીહા’ બનેલા પૂર્વ MLA કાંતિ અમૃતિયાને ભાજપે ટિકિટ આપી