ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જંબુસર બેઠક પરથી ભાજપે સ્વામિનારાયણના સંત ડીકે સ્વામીને આપી ટિકિટ, સ્વામીએ કહ્યું- હું યોગી આદિત્યનાથથી પ્રભાવિત

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જંબુસર બેઠક પરથી ભાજપે સ્વામિનારાયણના સંત ડીકે સ્વામીને આપી ટિકિટ, સ્વામીએ કહ્યું- હું યોગી આદિત્યનાથથી પ્રભાવિત