રાહુલ ગાંધીની ‘ભારત જોડો’ યાત્રામાં નહિ જોડાય સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવ, કહ્યું- ‘આમંત્રણ નથી મળ્યું, ભાજપ અને કોંગ્રેસ એક જ છે’

રાહુલ ગાંધીની ‘ભારત જોડો’ યાત્રામાં નહિ જોડાય સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવ, કહ્યું- ‘આમંત્રણ નથી મળ્યું, ભાજપ અને કોંગ્રેસ એક જ છે’