રશિયા સામે યુદ્ધ લડી રહેલા યુક્રેનને અમેરિકાએ આપ્યો ઝટકો, F-16 ફાઈટર જેટ આપવાનો કર્યો ઇનકાર

રશિયા સામે યુદ્ધ લડી રહેલા યુક્રેનને અમેરિકાએ આપ્યો ઝટકો, F-16 ફાઈટર જેટ આપવાનો કર્યો ઇનકાર