ગાંધીનગરમાં આજે CM અને તેમના મંત્રીમંડળનો શપથગ્રહણ સમારોહ;  PM મોદી, શાહની ઉપસ્થિતિમાં બીજીવાર CM બનશે ભૂપેન્દ્ર પટેલ

ગાંધીનગરમાં આજે CM અને તેમના મંત્રીમંડળનો શપથગ્રહણ સમારોહ; PM મોદી, શાહની ઉપસ્થિતિમાં બીજીવાર CM બનશે ભૂપેન્દ્ર પટેલ