ગુજરાતમાં પરિવર્તન નહીં પુનરાવર્તન: ઘાટલોડિયામાં CM ભુપેન્દ્ર પટેલની 60 હજારથી વધુ મતથી જીત, કમલમ ખાતે ભવ્ય ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ

ગુજરાતમાં પરિવર્તન નહીં પુનરાવર્તન: ઘાટલોડિયામાં CM ભુપેન્દ્ર પટેલની 60 હજારથી વધુ મતથી જીત, કમલમ ખાતે ભવ્ય ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ