ઈંગ્લેન્ડનાં ટેસ્ટ કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે વર્લ્ડ કપ માટે પછી ખેંચી વનડે ક્રિકેટમાંથી લીધેલી નિવૃત્તિ, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સીરિઝમાં પણ મળી ટીમમાં જગ્યા

ઈંગ્લેન્ડનાં ટેસ્ટ કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે વર્લ્ડ કપ માટે પછી ખેંચી વનડે ક્રિકેટમાંથી લીધેલી નિવૃત્તિ, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સીરિઝમાં પણ મળી ટીમમાં જગ્યા