દુનિયાનો સૌથી લાંબો ટ્રાફિક જામ 2010માં ચાઈનાના બેઇજિંગ-હોંગકોંગ-મકાઉ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર લાગેલો જે 100 કિમી લાંબો અને 12 દિવસ સુધી ટ્રાફિક જામ રહેલો