હિમેશ રેશમિયાની ફિલ્મ ‘બેડએસ રવિકુમાર’ નું ટીઝર રીલીઝ; ગલીવાળા ડાયલોગ્સ સાથે રવિકુમાર બનીને મોટા પડદા પર હિમેશની વાપસી