ફિલ્મ અવતાર ની સીક્વલ ‘Avatar: The Way of Water’નું ટ્રેલર રીલીઝ; પાણીની અંદર સુંદર દુનિયા જોઇ દર્શકો થયા ખુશ