ભારત-ઑસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલાં જ ઑસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી આરોન ફિન્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી લીધો સંન્યાસ

ભારત-ઑસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલાં જ ઑસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી આરોન ફિન્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી લીધો સંન્યાસ