એન્ડરસન પીટર્સને પાછળ છોડી એથ્લેટિક્સ રેન્કિંગની મેન્સ જેવલિન થ્રો કેટેગરીમાં વર્લ્ડ નંબર 1 પ્લેયર બન્યો નીરજ ચોપરા, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી

એન્ડરસન પીટર્સને પાછળ છોડી એથ્લેટિક્સ રેન્કિંગની મેન્સ જેવલિન થ્રો કેટેગરીમાં વર્લ્ડ નંબર 1 પ્લેયર બન્યો નીરજ ચોપરા, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી