એશિયા કપની ફાઈનલમાં શ્રીલંકા 15.2 ઓવરમાં 50 રનમાં ઓલઆઉટ, મોહમ્મદ સિરાજની 6 વિકેટ, ભારત આઠમી વખત ચેમ્પિયન

એશિયા કપની ફાઈનલમાં શ્રીલંકા 15.2 ઓવરમાં 50 રનમાં ઓલઆઉટ, મોહમ્મદ સિરાજની 6 વિકેટ, ભારત આઠમી વખત ચેમ્પિયન