બોલીવૂડ એક્ટર આશીષ વિદ્યાર્થીએ 60 વર્ષની ઉંમરે કર્યા બીજા લગ્ન, કોલકાતામાં ફેશન બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલી રૂપાલી બરુઆને બનાવી જીવનસાથી

બોલીવૂડ એક્ટર આશીષ વિદ્યાર્થીએ 60 વર્ષની ઉંમરે કર્યા બીજા લગ્ન, કોલકાતામાં ફેશન બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલી રૂપાલી બરુઆને બનાવી જીવનસાથી