ગુજરાતમાં કોણ હશે AAP નો સીએમ પદ માટેનો ચહેરો? આજે બપોરે અરવિંદ કેજરીવાલ કરશે જાહેર

ગુજરાતમાં કોણ હશે AAP નો સીએમ પદ માટેનો ચહેરો? આજે બપોરે અરવિંદ કેજરીવાલ કરશે જાહેર