કેન્દ્ર સરકારના વટહુકમ સામે સમર્થન માંગવા દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ મુંબઈમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેને મળ્યા, હવે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ શરદ પવારને પણ મળશે

કેન્દ્ર સરકારના વટહુકમ સામે સમર્થન માંગવા દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ મુંબઈમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેને મળ્યા, હવે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ શરદ પવારને પણ મળશે