રાજસ્થાનના જયપુરમાં આમ આદમી પાર્ટીએ કાઢી તિરંગા રેલી, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું- ‘કોંગ્રેસ અને ભાજપાએ રાજસ્થાનને લુંટ્યું છે’

રાજસ્થાનના જયપુરમાં આમ આદમી પાર્ટીએ કાઢી તિરંગા રેલી, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું- ‘કોંગ્રેસ અને ભાજપાએ રાજસ્થાનને લુંટ્યું છે’