અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના અરુણા મિલરે મેરીલેન્ડના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર બની રચ્યો ઈતિહાસ; ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની ટિકિટ પર લડી હતી ચૂંટણી

અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના અરુણા મિલરે મેરીલેન્ડના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર બની રચ્યો ઈતિહાસ; ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની ટિકિટ પર લડી હતી ચૂંટણી